Přihláška

Na základě vyplněné online přihlášky Vám zašleme předvyplněnou přihlášku včetně všech náležitostí v PDF souboru. Tuto podepsanou přihlášku,dotazník a potvrzení lékaře pak prosím odeslat na adresu:

Natálie Uhlířová, Klášterec nad Orlicí 34, 561 82

 Místo je rezervováno po zaplacení zálohy 1500,-Kč, záloha je splatná do 15.3.2018.

 

Číslo účtu je 65785275/5500,
variabilní symbol vám bude přidělen a zaslán společně s přihláškou
a pokud má dítě jiné příjmení než plátce prosím o uvedení jména dítěte ve zprávě pro příjemce. Je to velmi důležité,předejdete možnosti, že Vaše platba nebude správně připsána.Děkuji

 

 

Přihláška